Przeglądy budowlane Gryfino Przegląd, Powiat Gryfiński Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy dokładnie i fachowo.74-101 Rzezczypospolitej 4 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Gryfino. Przeglądy roczne Gryfino, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Gryfino, ekspertyzy Wojciech Górka barbara.rawecka@gryfino.powiat.pl starosta@gryfino.powiat.pl zachodniopomorskie 91 8812515

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona internetowa o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów posiadających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Gryfino
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Gryfino
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Gryfino
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Gryfino
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Gryfino

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Gryfino
kontrole techniczne budynków Gryfino

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Gryfino Portal Gryfino Miasto Gryfino Przeglądy techniczne Gryfino Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku